Дистанційне навчання
Наши статьи, рубрики
Реклама
Информеры часы //-->

ANNA News

Видеорепортажи с войны. Независимое агентство новостей.

добавить на Яндекс
Наші статті

Завдання з історії 5-11 класи (до 12.03) 03 марта 2018

5 клас

Опрацювати самостійно:

  1. Один художній твір про минуле України (на свій вибір).
  2. Знайти  та виписати в зошит визначення понять історична особа та історичне дослідження,
  3. Що таке «Повість минулих літ», хто її автор?

 

6 клас

Опрацювати  §43,44,46. Дати відповіді на запитання:  ст.217 №2,4,  ст..227 №1.

 

7 клас

Історія України

Опрацювати § 17. Скласти хронологічну таблицю.

Опрацювати практичне завдання ст.152, Накреслити схему: «Зовнішня політика Данила Галицького».

Всесвітня історія

Опрацювати §15.

Виписати найвидатніші досягнення в техніці та книгодрукуванні V-ХІVcт.
Історія школи 04 апреля 2013 | 1 комментарий

 

Історія розвитку освіти в селі Велика Снітинка

 

У селі завжди була в пошані освіта. До 1917 року осві­чених людей на селі було дуже мало. В основному, це вчитель і священик. Тому до них сельчани ставилися з великою пова­гою. Вже в ХІХ ст., в 1860 році, у нас в селі була пара­фіяльна школа. В 1870 році там навчались 33 хлопчики і 1 дівчинка. В 1891 році збудовано окреме шкільне приміщення. В цер­ковно-приходських школах викладав приходський священик, або, в його відсутність, дяк.

історія школи
Топоніми 15 декабря 2012 | 55 комментариев

 

 

Вивчаючи історію населеного пункту не можна обійти стороною і саму його назву. По Л.Похилевичу «Снетинка, село именуется Великою, в древ­ности называлась Масаны и принадлежала вместе с Мото­виловкою роду Аксаков. Снетинкою названо Полием, который владел этим селом за удаление Аксаков в Польшу».(1) Тобто, якщо вірити Похилевичу, то до XIVст. Велику Снітинку називали Масани, але Эріх Ляссота із Стеблева, який вів щоденник з 1573 по 1594 рік, подорожуючи по Україні, пише в них: «1594 год. 30 апреля… Белая Церковь обширный и новый королевский вольный город на Роси, староство князя Януша Острожского, мы оставили в двух милях вправо и направились к селению Половецкой; село Ротулка. Оттуда через реку Каменицу в Хвастов или Новый Верещин,
топоніми
Історія населеного пункту. Ч.3 12 декабря 2012 | 227 комментариев

3. Від Ганжі Василя Корн. до Очеретяного Степана Як. — вул.  Щорса.

4. Від Коротич Олени Пилипівни до Власенка Марка Григо­ровича. — вул. Чапаєва. 5. Від Муштук Ольги Левк. до Заграничної Надії Сем. —                вул. Чкалова.

6. Від Руденка Дмитра Андрійовича до Анісімової Марини П. — вул. Калініна.

7. Від Павленка Лукаша Матв. до Крамаренко Ант. Дав. — вул. 8 Березня.

8. Від Лазаренка Євгенія К. до Котляр Дем’яна Як. —                           вул. Шевченка.

9. Від Лебединець Тетяни Петрівни до Пипка С.П. —                вул. 1 Травня.

10. Від Бойченко Ольги Мих. до Яковенка Філі Мус. &m
історія населеного пункту ч 3
Історія населеного пункту. Ч.2 12 декабря 2012

 

В 1919 році радянська влада розпочинає червоний терор. Продовольча політика будувалась на принципах воєн­ного комунізму. Вводилась продовольча розкладка, все зерно, крім необхідного мінімуму (посівний фонд, хліб для харчу­вання, фураж), селяни повинні були здавати державі за вста­новленими цінами. Але частіше забирали хліб без будь-якого відшкодування. Заборонялась приватна торгівля. Це все дуже боляче вдарило по селянах.

Жителі села Велика Снітинка продовжували боротьбу в партизанських загонах. Якщо раніше вони боролися проти німців, то тепер з такою ж силою проти радянського режиму. Тепер вже поза законом було оголошено Гончара (Батрака), того самого Гончара, в загін якого
історія населеного пункту ч 2
Колективне господарство 12 декабря 2012

  З приходом радянської влади почалися зміни на селі. Найперше, почали створювати колективні господарства. Однією із форм організації селян були комнезами. В Росії їх називали комбіди.

        В 1919 році невелика група селян села В. Снітинка ство­рила перший комнезам. Першим головою комнезаму був Дем’ян Гаври­лович Нещотний. До складу комнезаму входили: Митрофан Андрійович Лазаренко, Микола Якович Сажко, Артем Юхи­мович Паніматченко, Іван Дем’янович Бойченко, Терентій Олексійович Онищенко, Михайло Степанович Лазаренко.

П
колективне господарство
Історія церкви 12 декабря 2012

Всяка сільська община живе і розвивається разом зі своїм храмом.

Зразу після заснування кожне село намагалося, пер­шим чином, збудувати церкву і знайти для неї настоятеля.

Коли побудовано першу церкву в селі Велика Снітинка достеменно невідомо. Л.Похилевич вказує: «Приходская цер­ков во имя святого Николая  существовала уже в 1746 году. Священ­ником при ней в то время был Николай Белявский, рукополо­женный в 1744 году по ходатайству (презенте) Хвас­товского епископа Самуеля Орги».(1)

В 70-х роках XVIII століття настоятелем в Велико­снітинській Миколаївській церкві був Микита Добролєжов. Про це ми дізнаємося з листа його сина Олександра, який після загибелі свого батька, вимушений був піти з приходу. «Я ниже­поименованный Округи Белоцерковской села Великой Сне­тинки сын благочестивого священника Никиты Доброле
історія церкви
Історія населеного пункту. Ч.1 12 декабря 2012 | 4 комментария Історичне минуле населеного пункту є цікавою темою, але завжди бракує матеріалу для широкого висвітлення даного питання. Невеликий населений пункт — село, це істо­рія, яка скла­дається, в основному, з легенд, переказів, що передаються від покоління до покоління. Фактичного ж мате­ріалу дуже мало, або він розсіяний по різних джерелах. Тому, щоб вис­вітлити різнобічно історію села, треба провести ве­лику і кропітку роботу як в архівах і бібліотеках, так і серед жителів села. Особливо важко працювати з жителями населе­ного пункту. Спілкуючись з людьми, опитуючи їх, особливо про трагічні сторінки історії нашої Батьківщини, розумієш, що Г.Гейне правильно сказав, що життя кожної людини — це ціла книга, історія. З цих невеликих історій і складається цілісна історія населеного пункту. Крім цього, історію одного населеного пункту нем історія населеного пункту ч 1
Cкринька.

Сайт: snetinka.ftes.info

2012 - 2018 год
Управление сайтом Сайт создан Ftes.info